logo ITAKA logo 116 000

Jak ITAKA może Ci pomóc?

Fundacja ITAKA podejmując temat porwań rodzicielskich nie rozstrzyga, który z rodziców ma rację. Nadrzędnym celem jest pomoc rodzicom, których prawo do bycia z dzieckiem zostało bezprawnie odebrane, i doprowadzenie do prawnego uregulowania relacji dziecka z obojgiem rodziców.
Wszelka pomoc świadczona przez Fundację ITAKA jest bezpłatna!

Dzieci zaginione na skutek porwania rodzicielskiego to szczególna grupa zaginionych dzieci. Bardzo często służby i instytucje odmawiają ​wsparcia rodzicowi, który został odcięty od kontaktu z dzieckiem, ponieważ porwanie rodzicielskie w Polsce nie jest przestępstwem. Porwania rodzicielskie traktowane są jako forma konfliktu wewnątrzrodzinnego, który powinien zostać rozwiązany bez angażowania dodatkowych służb. Dodatkowo pokutuje przekonanie, że dziecko przebywając z jednym ze swoich rodziców jest z założenia bezpieczne (rzeczywistość niestety często wygląda inaczej).

​Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje nowe zarządzenie Komendanta Głównego Policji w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (zarządzenie nr 48 z 28 czerwca 2018 r.). Zgodnie z nim w przypadku uzyskania informacji dotyczącej porwania rodzicielskiego, policjant przyjmujący sporządza notatkę urzędową dotyczącą zaistniałego zdarzenia, którą przekazuje się do właściwego sądu rodzinnego. Policjant powinien także poinformować osobę zawiadamiającą o zasadności osobistego zwrócenia się do sądu rodzinnego w celu wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie. Policja co do zasady nie prowadzi poszukiwań w sprawie dzieci zaginionych w związku z porwaniem rodzicielskim. Za wyjątek może zostać uznany przypadek, gdy porwaniu rodzicielskiemu towarzyszą okoliczności wskazujące na zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności dziecka. Wtedy należy niezwłocznie zgłosić się na najbliższym posterunku policji.

Jak Fundacja ITAKA może pomóc?

116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka - Bezpłatny numer 116 000 jest dedykowany rodzicom, którzy chcą zgłosić zaginięcie dziecka, uzyskać poradę prawną lub wsparcie psychologiczne. Numer działa przez 7 dni w tygodniu, w wyznaczonych dniach i godzinach oprócz specjalistów ds. poszukiwań dyżurują pod nim także psycholodzy i prawnicy.

Poszukiwanie - w zależności od stanu prawnego i okoliczności danej sprawy staramy się podejmować takie działania, które doprowadzą do ustalenia miejsca pobytu dziecka oraz utrzymywania przez nie kontaktu z obojgiem rodziców.

Wsparcie psychologiczne – uprowadzenie dziecka jest sytuacją obciążającą rodzica psychicznie. Psycholodzy ITAKI starają się w tych momentach wesprzeć rodziców i podpowiedzieć jak sobie radzić z tą bardzo trudną sytuacją.

Poradnictwo prawne – w przypadku uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców pojawiają się skomplikowane kwestie prawne. Wtedy do dyspozycji rodziców, którzy pragną odzyskać kontakt z dzieckiem są prawnicy Fundacji ITAKA. ​Wskazują jakie wnioski i pisma można składać do sądów i innych instytucji.

Mediacje – jedną z najczęstszych przyczyn uprowadzenia dziecka przez rodzica jest nieumiejętność rodziców dojścia do porozumienia. Fundacja ITAKA promuje korzystanie z usług mediatora, który pomoże wypracować kompromis i rozwiązać trudną sytuację.

Projekt współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu Daphne
Telefon w Sprawie
Zaginionego Dziecka i Nastolatka
116 000 wspiera Orange Polska