logo ITAKA logo 116 000

Jak ITAKA może Ci pomóc?

Fundacja ITAKA podejmując temat porwań rodzicielskich nie rozstrzyga, który z rodziców ma rację. Nadrzędnym celem jest pomoc rodzicom, których prawo do bycia z dzieckiem zostało bezprawnie odebrane, i doprowadzenie do prawnego uregulowania relacji dziecka z obojgiem rodziców.
Wszelka pomoc świadczona przez Fundację ITAKA jest bezpłatna!

Dzieci zaginione na skutek porwania rodzicielskiego to szczególna grupa zaginionych dzieci. Bardzo często służby i instytucje odmawiają pomocy poszukiwawczej, ponieważ porwanie rodzicielskie w Polsce nie jest przestępstwem. Porwania rodzicielskie traktowane są jako forma konfliktu wewnątrzrodzinnego, który powinien zostać rozwiązany bez angażowania dodatkowych służb. Dodatkowo pokutuje przekonanie, że dziecko przebywając z jednym ze swoich rodziców jest z założenia bezpieczne (rzeczywistość niestety często wygląda inaczej).

Jak Fundacja ITAKA może pomóc?

116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka - Bezpłatny numer 116 000 jest dedykowany rodzicom, którzy chcą zgłosić zaginięcie dziecka, uzyskać poradę prawną lub wsparcie psychologiczne. Numer działa przez 7 dni w tygodniu, w wyznaczonych dniach i godzinach oprócz specjalistów ds. poszukiwań dyżurują pod nim także psycholodzy i prawnicy.

Poszukiwanie - ITAKA traktuje dzieci porwane przez jednego z rodziców, jako dzieci zaginione. Za zgodą zgłaszającego zaginięcie rodzica, wizerunek dziecka jest publikowany na stronie zaginieni.pl oraz rozpowszechniany w mediach.

Wsparcie psychologiczne – uprowadzenie dziecka jest sytuacją obciążającą rodzica psychicznie. Psycholodzy ITAKI starają się w tych momentach wesprzeć rodziców i podpowiedzieć jak sobie radzić z tą bardzo trudną sytuacją.

Poradnictwo prawne – w przypadku uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców pojawiają się skomplikowane kwestie prawne. Wtedy do dyspozycji rodziców, którzy pragną odzyskać kontakt z dzieckiem są prawnicy Fundacji ITAKA. Doradzają oni jakie kroki podjąć, pomagają w tworzeniu odpowiednich wniosków i pism, podpowiadają korzystne rozwiązania.

Mediacje – jedną z najczęstszych przyczyn uprowadzenia dziecka przez rodzica jest nieumiejętność rodziców dojścia do porozumienia. Fundacja ITAKA oferuje możliwość skorzystania z usług mediatora, który pomoże wypracować kompromis i rozwiązać trudną sytuację.

Projekt współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu Daphne
Projekt współfinansowany ze środków
The Velux Foundations
w ramach programu grantowego
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę