logo ITAKA logo 116 000

Jak zapobiegać porwaniom?

Nie istnieje 100% sposób na to, by zapobiec porwaniu, ale można zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia.

Decyzję o zabraniu dziecka rodzice może podjąć w dowolnych okolicznościach, jednak ryzyko porwania rodzicielskiego wzrasta:

  • po rozpadzie małżeństwa lub związku, gdy partnerzy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii opieki nad dzieckiem,
  • gdy między rodzicami dochodzi do częstych kłótni i nieporozumień o zakres opieki nad dzieckiem,
  • gdy rodzicowi w przeszłości zdarzało się przedłużać spotkania z dzieckiem bez wcześniejszych ustaleń, lub wyjeżdżać z dzieckiem na dłużej bez wyraźnej zgody drugiego rodzica,
  • gdy rodzic grozi, że zabierze dziecko – takie deklaracje należy zawsze traktować poważnie,
  • gdy rodzice dziecka są obywatelami różnych państw i każde z nich chce wychowywać dziecko w innym kraju.

Nie istnieje 100% sposób na to, by zapobiec porwaniu, ale można zmniejszyć ryzyko jego wystąpienia. Jeżeli sytuacja między rodzicami budzi obawę porwania dziecka, należy przede wszystkim uświadomić partnera o ryzykach związanych z samowolnym zabraniem dziecka. Jeżeli rodzice nie są w stanie się porozumieć, można skorzystać z mediacji. Ponadto po rozpadzie małżeństwa/związku należy sądownie uregulować kwestię opieki nad dzieckiem. Dzięki temu w przypadku porwania będzie można uniknąć sporu sądowego o to, co zrobić z dzieckiem, po jego odnalezieniu. Do zmniejszenia ryzyka przyczynia się także dbanie o regularne kontakty dziecka z drugim rodzicem oraz respektowanie przysługujących mu praw.

Projekt współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu Daphne
Telefon w Sprawie
Zaginionego Dziecka i Nastolatka
116 000 wspiera Orange Polska