logo ITAKA logo 116 000

Wskazówki dla rodziców

W pierwszej kolejności należy spróbować skontaktować się z rodzicem, a jeżeli się to nie uda – z dalszymi członkami rodziny lub znajomymi, którzy mogliby coś wiedzieć.

Pierwsze działania po porwaniu

W pierwszej kolejności należy spróbować skontaktować się z rodzicem, a jeżeli się to nie uda – z dalszymi członkami rodziny lub znajomymi, którzy mogliby coś wiedzieć.

Jeżeli porwanie rodzicielskie cechują okoliczności zaginięcia, tzn. drugi rodzic nagle i bez powiadomienia wywozi dziecko w nieznane miejsce, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku policji. Przyjęcie zgłoszenia przez policję nie jest uzależnione od upływu określonego czasu (od momentu, w którym rodzic nabrał przekonania o zaginięciu dziecka). Oznacza to, że dyżurny danej jednostki policji lub wyznaczony przez niego policjant ma obowiązek natychmiast przyjąć zgłoszenie zaginięcia.

Do dyspozycji rodziców, którzy chcą zgłosić zaginięcie dziecka, uzyskać poradę prawną lub wsparcie psychologiczne pozostaje bezpłatny numer 116 000 – 24h na dobę.

Projekt współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu Daphne
Projekt współfinansowany ze środków
The Velux Foundations
w ramach programu grantowego
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę