logo ITAKA logo 116 000

Wskazówki dla rodziców

​W pierwszej kolejności należy spróbować skontaktować się z drugim rodzicem, a jeżeli się to nie uda – z dalszymi członkami rodziny lub znajomymi, którzy mogliby coś wiedzieć.

​Jeżeli porwaniu rodzicielskiemu towarzyszą okoliczności wskazujące na zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności dziecka należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku policji.

​Do dyspozycji rodziców, którzy chcą zgłosić zaginięcie dziecka, uzyskać poradę prawną lub wsparcie psychologiczne pozostaje bezpłatny numer 116 000 działający w wyznaczonych dniach i godzinach, gdzie oprócz specjalistów ds. poszukiwań dyżurują pod nim także psycholodzy i prawnicy.

Dalsze kroki:

​Jeśli rodzic decyduje się przesyłać do Fundacji zgłoszenie porwania rodzicielskiego, powinien podać takie informacje jak kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach doszło do pozbawienia kontaktu z dzieckiem. Wskazane jest również powiadomienie Fundacji o aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej dziecka, np. czy w sprawie dziecka toczy się postępowanie w sądzie rodzinnym, czy zostały wydane orzeczenia ustalające miejsce zamieszkanie dziecko, jego kontakty z rodzicem lub mające za przedmiot władzę rodzicielską nad dzieckiem. Prosimy także o informację w jaki sposób nasi specjaliści mogliby skontaktować się z rodzicem przy którym jest dziecko.

Projekt współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu Daphne
Telefon w Sprawie
Zaginionego Dziecka i Nastolatka
116 000 wspiera Orange Polska