Centrum Wsparcia i Mediacji

Kto może uzyskać pomoc prawną w Centrum Wsparcia i Mediacji

 • Rodzice;
 • opiekunowie prawni;
 • pracownicy placówek opiekuńczo- wychowawczych;
 • dalsi członkowie rodzin zmagających się z problemem uprowadzenia rodzicielskiego.

Zadania zespołu prawnego w Centrum Wsparcia i Mediacji

 • poradnictwo prawne;
 • podjęcie kontaktu z drugim rodzicem/ opiekunem prawnym w celu wyjaśnienia konsekwencji wynikających z uprowadzenia dziecka oraz poinformowanie o możliwościach rozwiązania konfliktu;
 • pomoc merytoryczna w wypełnianiu wniosków do sądu czy do organu centralnego;
 • przekazanie danych kontaktowych do właściwych instytucji i organizacji w Polsce i za granicą;
 • przekazanie sprawy do psychologa lub skierowanie na mediację;
 • poinformowanie odpowiednich służb w sytuacji zagrożenia dziecka.

Czynności pozostające poza kompetencjami prawników CWiM

 • reprezentacja beneficjentów przed sądami;
 • pełnienie funkcji pełnomocników (np. składanie wniosków w sądzie w imieniu beneficjenta);
 • publikacja wizerunku w sytuacji, w której dziecko nie jest poszukiwane przez Policję;
 • pomoc w wykonywaniu wyroków sądów (brak możliwości uczestniczenia w odbiorach kuratorskich).

Zadania zespołu psychologów w Centrum Wsparcia i Mediacji

 • Wsparcie psychologiczne i emocjonalne
 • Wsparcie w szukaniu możliwych rozwiązań
 • Psychoedukacja
 • Pomoc w uświadomieniu rodzicom potrzeb dzieci w trakcie rozwodu rodziców
 • Uświadamianie rodzicom skutków psychicznych związanych z alienacją rodzicielską
 • Skierowanie do prawnika lub na mediację
 • Przedstawienie zalet mediacji i różnic z psychoterapią
 • Przedstawianie konsekwencji konfliktów dla stanu psychofizycznego dziecka
 • Wsparcie w poszukiwaniu oferty warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców

Czynności pozostające poza kompetencjami psychologów CWiM

 • Psychoterapia indywidualna lub psychoterapia par
 • Wystawianie opinii i diagnoz
 • Pełnienie roli świadka w sądzie
 • Poradnictwo

Do mediacji można przystąpić na każdym etapie konfliktu

W Polsce, problemem, który często się pojawia, jest przekonanie, iż mediację można rozpocząć tylko na początku lub jeszcze przed rozpoczęciem się postępowania sądowego. Takie mylne przekonanie często wpływa na fakt, iż rodzice nie są chętni na przeprowadzenie mediacji.

Zalety mediacji

 • szybsze rozwiązanie konfliktu
 • uniknięcie eskalacji i tym samym uniknięcie wejścia konfliktu na drogę postępowania sądowego
 • wysoka skuteczność mediacji w sprawach z zakresu prawa rodzinnego
 • uniknięcie stresu związanego z postępowaniem sądowym