Dla mediów

Warszawa, 08.12.2021 r.

Centrum Wsparcia i Mediacji

dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego

Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego – to nowy projekt Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych nakierowany na profilaktykę uprowadzeń i alienacji rodzicielskiej.

Centrum Wsparcia i Mediacji rozpocznie działalność 1 stycznia 2022 roku i świadczyć będzie bezpłatne poradnictwo poprzez telefon oraz online:

  • prawne,
  • psychologiczne,
  • mediacyjne

Kontakt ze specjalistami Centrum możliwy będzie pod numerem 116 000, który jednocześnie jest ogólnoeuropejskim Telefonem w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Fundacja ITAKA od dziewięciu lat jest operatorem tego numeru w Polsce.

Więcej szczegółów na stronie https://porwaniarodzicielskie.pl/

Informacje o projekcie Centrum Wsparcia i Mediacji

Do połowy 2018 r. Policja rejestrowała około 600 przypadków porwań rodzicielskich rocznie. Jednak wraz z wejściem w życie Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.06. 2018 r., zmieniły się regulacje w kwestii przyjmowania zgłoszeń dot. sytuacji porwania rodzicielskiego przez Policję. Aktualnie sprawy nie są rejestrowane.

Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych tematem porwań rodzicielskich zajmuje się już od 2012 roku. Niestety, z roku na rok, liczba zgłaszanych do Fundacji spraw wzrasta, a pandemia tylko spotęgowała to zjawisko. Specjaliści z Zespołu Prawnego Fundacji podejmując pracę z rodzinami w konflikcie rodzicielskim nie rozstrzygają sporu. Nadrzędnym celem ich działań jest pomoc rodzicom, których prawo do bycia z dzieckiem zostało bezprawnie odebrane, i doprowadzenie do prawnego uregulowania relacji dziecka z obojgiem rodziców. Teraz, w ramach prowadzonego przez Fundację Centrum Wsparcia i Mediacji, rodzice będą mogli, poza wsparciem prawników, otrzymać także pomoc psychologiczną i możliwość mediacji.

Z doświadczenia pracowników Fundacji ITAKA wynika, że okres okołoświąteczny jest szczególnym momentem dla rodzin w konflikcie i często trudno jest wypracować rodzicom porozumienie na temat miejsca pobytu dziecka w trakcie świąt. Dlatego właśnie, jest to doskonały moment na to, żeby zwrócić uwagę skonfliktowanych ze sobą rodziców na konsekwencje podejmowanych przez nich decyzji i na fakt, że im dłużej trwa izolacja dziecka od jednego z rodziców, tym trudniej przywrócić mu prawidłową sytuację wychowawczą.

Obserwując narastająca skalę zjawiska, Fundacja ITAKA postanowiła utworzyć Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego. Pomoc psychologa czy mediatora może zapobiec tak drastycznej sytuacji, jaką jest uprowadzenie rodzicielskie. Planujemy nie tylko wzmocnić działania profilaktyczne, ale również zaoferować realną pomoc rodzicom, którzy są alienowani w kontaktach z dzieckiem, bądź ich dziecko padło ofiarą uprowadzenia rodzicielskiego.

– mówi Alicja Tomaszewska, Prezes Fundacji ITAKA

To pierwszy tego typu projekt w Polsce bazujący na modelu nordyckim. Będzie on opierał się na wynikach badań przeprowadzonych w Norwegii przez zespół pod kierownictwem prof. Wojciecha Nowiaka. Naukowcy skupią się na analizie sposobu działań norweskich instytucji i organizacji w sytuacjach konfliktu o dziecko, z uwzględnieniem zjawiska uprowadzeń i alienacji rodzicielskiej. Na podstawie wyników badań, powstaną broszury, którymi w swojej działalności poradniczej kierować będą się specjaliści Centrum Wsparcia i Mediacji. Zawarta w nich wiedza ma służyć wykazaniu, że eskalacji pewnych zachowań i ewentualnego konfliktu można uniknąć, korzystając m.in. z procedury mediacji.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Kontakt dla mediów:

Izabela Jezierska-Świergiel

Dyrektor Działu PR

608 371 495   |   izabela.swiergiel@zaginieni.pl

Warszawa, 21.01.2022 r.

Materiały do pobrania

Załączamy materiały do pobrania dotyczące działalności Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Kontakt dla mediów:

Izabela Jezierska-Świergiel

Dyrektor Działu PR

608 371 495   |   izabela.swiergiel@zaginieni.pl

Warszawa, 11.03.2022 r.

Pomagamy rodzicom w konflikcie

Ruszyło Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego – nowy projekt Fundacji ITAKA.

Centrum realizuje bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne i mediacyjne rodzicom w sytuacji okołorozwodowej i rozstania oraz opiekunom prawnym dzieci. Chodzi tutaj przede wszystkim o uniknięcie eskalacji konfliktu.

– mówi Agata Górecka, prawniczka Centrum Wsparcia i Mediacji
W jakich sytuacjach możemy mówić o porwaniu rodzicielskim?

Agata Górecka, prawniczka Centrum Wsparcia i Mediacji: Porwanie rodzicielskie to zdarzenie, gdy jedno z rodziców bądź opiekunów prawnych, którzy posiadają władzę rodzicielską, bez woli i wiedzy drugiego z rodziców, pod pretekstem krótkotrwałego pobytu, wywożą lub zatrzymują osobę małoletnią na stałe. Pozbawiają tym samym drugiego rodzica możliwości kontaktu z dzieckiem. Rodzic, który dokonuje uprowadzenia może przebywać wraz z dzieckiem na terenie Polski albo wyjechać poza granice kraju. Zdarza się również, że rodzic uprowadza dziecko z innego państwa do Polski.

Czy to częste zjawisko? 

Do połowy 2018 r. Policja rejestrowała około 600 przypadków porwań rodzicielskich rocznie. Jednak wraz z wejściem w życie Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28.06.2018 r., zmieniły się regulacje w kwestii przyjmowania zgłoszeń dot. sytuacji porwania rodzicielskiego przez Policję. Aktualnie Policja nie poszukuje dzieci uprowadzonych przez rodzica czy opiekuna prawnego. Jeśli chodzi zaś o dane Fundacji ITAKA, to niestety – z roku na rok liczba zgłaszanych spraw wzrasta, a pandemia tylko spotęgowała to zjawisko. W ubiegłym roku otrzymaliśmy ponad 160 zgłoszeń dotyczących utrudniania kontaktu bądź uprowadzenia rodzicielskiego. 

Rodzice i opiekunowie prawni, których dotyczy ten problem, będą mogli znaleźć pomoc w Centrum Wsparcia i Mediacji? 

Działalność Centrum Wsparcia i Mediacji jest ukierunkowana na skuteczną ochronę praw dzieci do wychowania i kontaktu z obojgiem rodziców. Centrum realizuje bezpłatne poradnictwo prawne, psychologiczne i mediacyjne rodzicom w sytuacji okołorozwodowej i rozstania oraz opiekunom prawnym. Chodzi tutaj przede wszystkim o uniknięcie eskalacji konfliktu. Ponadto, specjaliści Centrum edukują w zakresie przeciwdziałania uprowadzeniom rodzicielskim i konfliktom rodzinnym. Porady są udzielane przez telefon i online. Kontakt telefoniczny możliwy jest pod numerem 116 000, który jednocześnie jest ogólnoeuropejskim Telefonem w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Rodzice w kryzysie rozstania mogą również skorzystać z informacji zawartych na naszej stronie internetowej: porwaniarodzicielskie.pl. Psycholog dyżuruje w środy i piątki w godzinach 10:00 – 15:00, a prawnik we wtorki od 16:00 do 21:00 i czwartki od 10:00 do 15:00.

Na jaki rodzaj pomocy mogą liczyć rodzice, którzy zgłoszą się do Centrum Wsparcia i Mediacji? 

Rodzice zgłaszający się do CWiM otrzymają poradę prawną, a także informacje dotyczące możliwych kroków, które mogą podjąć w swojej sprawie. Ponadto, prawnicy CWiM na prośbę zgłaszającego podejmują kontakt z drugim rodzicem, aby dać mu możliwość na zajęcie stanowiska w sprawie, przedstawienie swojego punktu widzenia, ustalenia jakie są możliwości porozumienia na tu i teraz między rodzicami co do spraw ich wspólnych dzieci. Podejmując kontakt z drugim rodzicem staramy się także poinformować o konsekwencjach uprowadzenia rodzicielskiego oraz możliwych formach rozwiązania konfliktu, do których m.in. należy mediacja. Poza świadczeniem poradnictwa prawnego, świadczymy także pomoc merytoryczną w wypełnianiu wniosków – nie jest to jednoznaczne z pisaniem wniosków w imieniu beneficjenta. Zazwyczaj doradzamy jaki wniosek można złożyć w danej sprawie do sądu lub do organu centralnego, ale co do zasady nie sporządzamy ww. wniosków w imieniu naszych beneficjentów. Jeżeli osoba zgłaszająca się do fundacji potrzebuje pomocy psychologicznej, kierujemy ją do naszego psychologa, który udzieli jej odpowiedniego wsparcia. 

Czy będzie to pomoc jednorazowa? Czy przy bardziej skomplikowanych przypadkach rodzice będą mogli skorzystać z poradnictwa prawnego kilka razy? 

Nie – zarówno pomoc prawna, jak i psychologiczna, może być udzielana więcej niż jeden raz. Bardzo często rodzic, który po raz pierwszy podejmuje kontakt z prawnikiem Fundacji nie do końca potrafi opisać stan prawny i stan faktyczny sprawy. Ponadto, emocje wpływają na fakt, że rodzic nie zawsze potrafi określić jakiej pomocy od nas oczekuje. Czasami w celu udzielenia odpowiedniej porady prawnej potrzebujemy uzyskać wgląd w dokumenty takie jak np. postanowienia sądu, które zapadły w sprawie. Dopiero analiza ww. dokumentów umożliwia nam udzielenie porady prawnej. Właśnie dlatego beneficjenci mogą zgłaszać się do nas wielokrotnie. 

Kto będzie mógł skorzystać z poradnictwa mediacyjnego? 

Rodzice i opiekunowie prawni dzieci, które zostały uprowadzone przez drugiego rodzica lub opiekuna prawnego. Z pomocy mogą skorzystać też pozostali członkowie rodzin dotkniętych problemem uprowadzenia rodzicielskiego. Czasami w sprawy uprowadzeniowe zaangażowane są całe rodziny, nie tylko mama i tata, ale również dziadkowie, nowi partnerzy rodziców. Mediacja jest poprzedzona konsultacją prawną i psychologiczną, która pozwala specjalistom pracującym w Centrum na zakwalifikowanie danej rodziny na mediacje.

Jakie są zalety mediacji? 

Mediacja to dobrowolna i poufna metoda rozwiązywania sporu, w której strony zaangażowane w konflikt, dochodzą do porozumienia z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Taka forma rozwiązania konfliktu jest bardziej przyjazna zarówno dla rodziców, jak i dla dziecka, które także odczuwa stres związany z konfliktem pomiędzy rodzicami. W przypadku uprowadzeń rodzicielskich mediacja ma duży potencjał profilaktyczny i może pomóc w uniknięciu eskalacji konfliktu, gdyż bardzo często porwanie rodzicielskie jest konsekwencją braku umiejętności komunikacji między rodzicami. 

Kto mediuje? 

Bezstronny i neutralny mediator. W mediacjach rodzinnych mediatorem może być tak naprawdę każdy.  Mogą być to np. prawnicy, którzy mają za sobą szkolenia bądź szkoły podypomowe z zakresu mediacji. Mogą to również być psychologowie. Oni także muszą mieć skończone specjalne szkolenia lub studia podyplomowe. 

Ile trwa mediacja? 

To zależy od konkretnej sprawy. W przypadku Centrum Wsparcia i Mediacji, porady mediacyjne będą odbywały się zdalnie. Naszym zadaniem będzie rozpoczęcie dialogu pomiędzy rodzicami i jeśli to się powiedzie, wskażemy im kierunek, w którym mogą podążać. Te konflikty są bardzo skomplikowane, a nasi pracownicy będą mieć pewne ograniczenia czasowe. Trzeba jednak pamiętać, że mediacje nie zawsze kończą się sukcesem. Zdarza się również, że czasami nawet do nich nie dochodzi. Wśród rodziców wciąż jest niska świadomość zalet, jakie może przynieść mediacja, dlatego wolą oni losy swojego dziecka oddać w ręce sądów. Mediacja nie jest procesem obligatoryjnym, a jej sukces zależy od chęci nawiązania porozumienia pomiędzy rodzicami czy opiekunami prawnymi. Gdy mediacja nie zakończy się porozumieniem, sprawa wchodzi na drogę postępowania sądowego. 

Czy są sytuacje, w których się nie mediuje?

Oczywiście, że tak. Nie mediuje się m.in. wtedy,  gdy w relacji występowała przemoc, nadużywanie alkoholu czy substancji psychoaktywnych. W takich sytuacjach brakuje równowagi sił pomiędzy stronami, a równowaga ta jest jedną z podstaw mediacji.


Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych tematyką porwań rodzicielskich zajmuje się już od 2012 roku. Niestety, z roku na rok, liczba zgłaszanych do Fundacji spraw wzrasta, a pandemia tylko spotęgowała to zjawisko. To dlatego Fundacja zdecydowała o uruchomieniu Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego. CWiM rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2022 roku i świadczy bezpłatne poradnictwo:

  •   prawne,
  •   psychologiczne,
  •   mediacyjne

Wsparcie udzielane jest telefonicznie oraz online. Kontakt ze specjalistami Centrum możliwy będzie pod numerem 116 000, który jednocześnie jest ogólnoeuropejskim Telefonem w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Fundacja ITAKA od dziewięciu lat jest operatorem tego numeru w Polsce. Centrum Wsparcia i Mediacji to pierwszy tego typu projekt w Polsce bazujący na modelu nordyckim. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Więcej szczegółów na stronie https://porwaniarodzicielskie.pl/

Kontakt dla mediów:

Izabela Jezierska-Świergiel

Dyrektor Działu PR

608 371 495   |   izabela.swiergiel@zaginieni.pl

Warszawa, 11.03.2022 r.

Nasze działania koncentrują się wokół dzieci

Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego – to nowy projekt Fundacji ITAKA Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych nakierowany na profilaktykę uprowadzeń i alienacji rodzicielskiej.

Zadania Centrum chcemy realizować poprzez zadbanie o dobrostan rodziców, psychoedukację i propagowanie wiedzy dotyczącej mediacji i rozwiązywania konfliktów.

– mówi Marzena Jakoniuk, psycholog Centrum Wsparcia i Mediacji
Mamy rodziców, którzy zdecydowali się rozstać. W którym momencie tego procesu powinni sięgnąć po mediacje?

Marzena Jakoniuk, psycholog Centrum Wsparcia i Mediacji: Wiele zależy od tego, czy rodzice są w stanie osiągnąć porozumienie w kwestiach spornych samodzielnie. Jeśli nie, jeśli jest wiele kwestii spornych lub rozmowom towarzyszą silne, uniemożliwiające usłyszenie się emocje, to wówczas warto sięgnąć po mediacje. Wtedy rodzice mają szansę, aby omówić sprawy, które im ciążą, przedstawić swoje perspektywy, co może zakończyć się wspólnie wypracowanym porozumieniem. Według mnie, w każdej sytuacji konfliktu i trudności z porozumieniem warto udać się do mediatora. Mediacja rodzinna może mieć miejsce na każdym etapie rozstania rodziców. Jest przecież wiele kwestii, dotyczących dziecka, które wymagają ustalenia: kontakty rodziców z dzieckiem, dziecka z dalszą rodziną (babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie), miejsce zamieszkania, zajęcia dodatkowe, wakacje, wydatki (utrzymanie dziecka).

Jakie zalety dla rodziców, którzy postanowili się rozstać, niesie mediacja? 

Najważniejszą zaletą mediacji jest to, że rodzice słyszą się nawzajem i uwzględniają potrzeby dziecka. Podczas procesu mediacji uświadamiają sobie oni również, że mimo iż przestali być mężem, żoną, partnerem czy partnerką, to wciąż są rodzicami. Dzięki rozmowom mediacyjnym zwiększa się szansa na utrzymanie relacji w przyszłości – oboje przecież są rodzicami dziecka. Dzięki temu mogą oddzielić emocje, które towarzyszą im względem byłego partnera od emocji, jakimi obdarzają dziecko. Ponadto, mediacja może sprawić, że sytuacja między rodzicami nie będzie eskalować i nie dojdzie do alienacji bądź uprowadzenia rodzicielskiego. Ponieważ jedną z zasad mediacji jest samodzielność, strony chętniej wypełniają powzięte ustalenia, bo same je wypracowały. Podczas spotkań jest miejsce na rozmowę o przeżyciach, uczuciach oraz czas na nazywanie własnych potrzeb. Co więcej, w takiej atmosferze można lepiej usłyszeć potrzeby drugiej strony, a może nawet zrozumieć motywy jej postępowania. Kolejną ważną zaletą jest skuteczność i koszty. Mediacja czyni osiągnięcie porozumienia, w postaci spisanego dokumentu, bardziej skutecznym i trwałym. Wymaga zaangażowania mniejszych finansów, ponieważ strony dzielą się kosztami mediacji po połowie. Warto także powiedzieć, że osiągnięta ugoda uwzględnia potrzeby oraz interesy wszystkich zaangażowanych osób. Czego nie można powiedzieć o wyroku sądu.

Czy Polacy chętnie sięgają po mediacje?

Sytuacja się zmienia Polacy coraz częściej decydują się skorzystać z tej procedury, jednak wciąż nie jest ona zbyt popularna. Tymczasem może być to skuteczna metoda rozwiązywania konfliktów i narzędzie, które nie będzie doprowadzać do ich eskalacji. 

A co dzieje się z dzieckiem podczas procesu mediacji? 

Dziecko fizycznie nie uczestniczy w procesie mediacji, jednak jest obecne pod względem emocjonalnym. Rozstanie rodziców to sytuacja bardzo stresująca, która może przyczyniać się do pogorszenia stanu dziecka w obszarze myśli, emocji czy zdrowia. Dzieci mogą odczuwać niepewność co do swojej przyszłości, ich poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane. Dobrym sposobem na uświadomienie rodzicom tego, że ich dziecko nie jest superwytrzymałe jest prosty eksperyment z linijką. Każde z rodziców zaczyna naciskać koniec i w pewnym momencie ta linijka może pęknąć. Psychika dziecka też może nie poradzić sobie z takim naporem emocji. Dlatego dzieci powinny dostać przestrzeń na wyrażanie swoich uczuć związanych z tym, co dzieje się w rodzinie. Bo po rozstaniu to już nie będzie ta sama rodzina. W trakcie mediacji bardzo istotne jest to, żeby pytać rodziców, czego ich dzieci potrzebują w tej sytuacji, co chciałyby usłyszeć, poczuć. Mediator jest w stanie zatrzymać rodziców nad tymi pytaniami i umożliwić im wejście w perspektywę dziecka. Bardzo często są oni bowiem w konflikcie na poziomie krzywdy osobistej, a dziecko i jego potrzeby pozostają gdzieś z boku. Mediator może także przygotować rodziców do rozmowy z dzieckiem na temat rozstania, bo tę sytuację należy przedstawić adekwatnie do jego wieku. 

Co dziecko powinno wiedzieć o sytuacji, która ma miejsce w rodzinie?

Zachęcam rodziców do mówienia dziecku prawdy. Dziecko, bez względu na wiek, wyczuje inną atmosferę w domu. Trzymanie dziecka w niepewności pogłębi tylko jego stres i zagubienie. Tak jak wspomniałam wcześniej, podczas mediacji jest przestrzeń na to, żeby przygotować informację dla dziecka. Ważne, aby dziecko usłyszało ją od obojga rodziców jednocześnie. Warto zadbać o jasny, zrozumiały przekaz nastawiony na przyszłość, zawierający konkrety i sporo szczegółów dotyczących przyszłości dziecka.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

Przede wszystkim często mówić dziecku, że je kochamy, zdejmować z dziecka poczucie winy. Ale też nie mówić wszystkiego o czym rozmawiamy z dorosłymi, niech dziecko w tej sytuacji pozostanie dzieckiem.

Rodzice rozstają się, dziecko zamieszka z jednym z nich, jak zadbać o to, co ma miejsce po rozstaniu?

Nowe sytuacje mają to do siebie, że zazwyczaj trudno się w nich odnaleźć. Myślę, że ważne jest danie sobie i dziecku czasu na oswojenie się ze zmianami. Na pewno trzeba rozmawiać z dzieckiem o rozstaniu rodziców, rozumieć i akceptować dziecięcą potrzebę kontaktu z obojgiem rodziców oraz pragnienie, że chce kochać i mamę, i tatę. To może być trudne w sytuacji, kiedy sami żywimy trudne emocje wobec byłego partnera/męża czy byłej partnerki/żony. Dlatego warto nauczyć się oddzielać siebie partnera/współmałżonka od siebie rodzica i nie przenosić swoich emocji wobec nich na dziecko. Czasem do pracy z emocjami potrzebny może być psycholog lub psychoterapeuta. Warto sięgać także po taką pomoc w sytuacji okołorozwodowej.  

Na jaki rodzaj pomocy psychologicznej mogą liczyć rodzice, którzy zgłoszą się do Centrum Wsparcia i Mediacji? 

Przede wszystkim chcę zaprosić do kontaktu wszystkich rodziców, członków rodzin doświadczających porwań rodzicielskich, izolowania od dzieci czy będących w konflikcie okołorozstaniowym lub okołorozwodowym. Podczas rozmowy z Beneficjentami Centrum Wsparcia i Mediacji psycholodzy, w atmosferze akceptacji i zrozumienia, będą dbać o poznanie oczekiwań zgłaszających się osób i ustalenie celu rozmowy.

Ponieważ w Centrum Wsparcia i Mediacji nie oferujemy psychoterapii, nasze działania, w zależności od zgłaszanych potrzeb, będą koncentrować się na wsparciu emocjonalnym, towarzyszeniu w poszukiwaniu możliwych rozwiązań, wzmacnianiu sprawczości zgłaszającej się osoby.

Jak od strony praktycznej wygląda taka pomoc? 

Trudno odpowiedzieć na takie pytanie jednoznacznie, ponieważ każda zgłaszająca się osoba będzie traktowana indywidualnie. Każda sytuacja, mimo, że podobna, jest inna i zasługuje na wyjątkowe potraktowanie. Podmiotem naszej działalności w Centrum Wsparcia i Mediacji jest dziecko, i mimo, że z dziećmi nie rozmawiamy, to wokół dzieci koncentrują się nasze działania. Zadania Centrum chcemy realizować poprzez zadbanie o dobrostan rodziców, psychoedukację i propagowanie wiedzy dotyczącej mediacji i rozwiązywania konfliktów. Nasza pomoc może mieć formę jednorazowej rozmowy lub być cykliczna, np. spotkanie raz w tygodniu, zgodnie z potrzebami zgłaszającej się osoby.


Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych tematyką porwań rodzicielskich zajmuje się już od 2012 roku. Niestety, z roku na rok, liczba zgłaszanych do Fundacji spraw wzrasta, a pandemia tylko spotęgowała to zjawisko. To dlatego Fundacja zdecydowała o uruchomieniu Centrum Wsparcia i Mediacji dla rodzin zagrożonych sytuacją porwania rodzicielskiego. CWiM rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2022 roku i świadczy bezpłatne poradnictwo:

  •   prawne,
  •   psychologiczne,
  •   mediacyjne

Wsparcie udzielane jest telefonicznie oraz online. Kontakt ze specjalistami Centrum możliwy będzie pod numerem 116 000, który jednocześnie jest ogólnoeuropejskim Telefonem w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka. Fundacja ITAKA od dziewięciu lat jest operatorem tego numeru w Polsce. Centrum Wsparcia i Mediacji to pierwszy tego typu projekt w Polsce bazujący na modelu nordyckim. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Więcej szczegółów na stronie https://porwaniarodzicielskie.pl/

Kontakt dla mediów:

Izabela Jezierska-Świergiel

Dyrektor Działu PR

608 371 495   |   izabela.swiergiel@zaginieni.pl