Dla rodziców

Co zrobić, gdy podejrzewasz, że Twoje dziecko
padło ofiarą uprowadzenia rodzicielskiego

Co zrobić, gdy podejrzewasz, że Twoje dziecko padło ofiarą uprowadzenia rodzicielskiego

W pierwszej kolejności należy spróbować skontaktować się z drugim rodzicem, a jeżeli się to nie uda – z dalszymi członkami rodziny lub znajomymi, którzy mogliby coś wiedzieć. Jeżeli porwaniu rodzicielskiemu towarzyszą okoliczności wskazujące na zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności dziecka należy niezwłocznie zgłosić ten fakt na najbliższym posterunku policji.

​Do dyspozycji rodziców, którzy chcą zgłosić zaginięcie dziecka, uzyskać poradę prawną lub wsparcie psychologiczne pozostaje bezpłatny numer 116 000 działający w wyznaczonych dniach i godzinach, gdzie oprócz specjalistów ds. poszukiwań dyżurują pod nim także psycholodzy i prawnicy.

Dalsze kroki

Jeśli rodzic decyduje się przesyłać do Fundacji ITAKA zgłoszenie porwania rodzicielskiego, powinien podać takie informacje jak kiedy, gdzie i w jakich okolicznościach doszło do pozbawienia kontaktu z dzieckiem. Wskazane jest również powiadomienie Fundacji ITAKA o aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej dziecka, np. czy w sprawie dziecka toczy się postępowanie w sądzie rodzinnym, czy zostały wydane orzeczenia ustalające miejsce zamieszkanie dziecko, jego kontakty z rodzicem lub mające za przedmiot władzę rodzicielską nad dzieckiem. Prosimy też o informację w jaki sposób nasi specjaliści mogliby skontaktować się z rodzicem przy którym jest dziecko.