logo ITAKA logo 116 000

PORWANIA RODZICIELSKIE

Czym są porwania rodzicielskie?

Porwanie rodzicielskie jest sytuacją, w której jedno z rodziców lub opiekunów bez woli i wiedzy drugiego z nich wywozi lub zatrzymuje dziecko na stałe, pozbawiając tym samym drugiego rodzica lub opiekuna możliwości utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Projekt współfinansowany
z funduszy Unii Europejskiej
w ramach programu Daphne
 
Telefon w Sprawie Zaginionego Dziecka
i Nastolatka 116 000 finansowany jest
ze środków MSWiA i Orange Polska