Organ Centralny

W myśl art. 6 Konwencji „każde Umawiające się państwo wyznaczy organ centralny w celu realizacji obowiązków wynikających dla niego z konwencji”. Organy centralne powinny ze sobą współpracować w celu zapewnienia niezwłocznego powrotu dzieci do państwa, w którym miały miejsce pobytu przed uprowadzeniem lub zatrzymaniem – zadania organów centralnych zostały określone w art. 7 Konwencji.

Organ Centralny w Polsce

Ministerstwo Sprawiedliwości
Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych
Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich
Adres

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa P-33

Kontakt

tel.: 22 23 90 470
fax: 22 89 70 321
email:
polandchildabduction@ms.gov.pl (sprawy uprowadzeniowe, opiekuńcze)
alimenty@ms.gov.pl (sprawy alimentacyjne)
strona www: Międzynarodowe Postępowania Rodzinne

Akty prawne, formularze, wzory wniosków dostępne na stronie:

Stop Uprowadzeniom Dzieci